Pidennetty 18 kk tuotetakuu

Me Aarteella pyrimme valmistamaan tuotteita, jotka kestävä aikaa ja ilahduttavat omistajaansa mahdollisimman pitkään. Tästä syystä tarjoamme tuotteillemme vapaaehtoisen pidennetyn 18kk tuotetakuun.

Tuotetakuun ehdot määritelty alempana tällä sivulla.

Mitä tuotetakuu tarkoittaa?

Vaatteet kuuluvat kuluttajasuojalain piiriin, joten kaikkia vaatteiden ostajia suojelee kuluttajansuojalakiin säädetty kuuden kuukauden virheolettama. Haluamme Aarteella valmistaa tuotteita, jotka kestävät pidempään kuin kuluttajansuojalain 6 kk virheolettama. Siksi tarjoamme tuotteillemme vapaaehtoisen 18 kk pituisen tuotetakuun.

Tuotetakuu kattaa kaikki valmistamamme vaatteet, jotka täyttävät määrittelemämme ehdot, pois lukien sukkatuotteet, kuten sukkahousut. Tuotetakuu kattaa myös jälleenmyyjien kautta hankitut tuotteet. Pidennetty 18 kk tuotetakuu koskee ainoastaan tuotteita, joita on pidetty käyttötarkoitukseen sopivalla tavalla ja hoidettu hoito-ohjeen mukaisesti. Asiakkaalla on myös oltava esittää kuitti, josta tuotteen ostopäivämäärä käy selville.

Tarjoamamme vapaaehtoinen 18 kk takuu ei korvaa asiakkaan tai yrityksen kuluttajansuojalain mukaisia oikeuksia.

Mitä kaikkea takuun piiriin kuuluu?

Alla esitetyssä taulukossa on eriteltynä, mitä Aarteen vapaaehtoisen 18 kk tuotetakuun piiriin kuuluu. Taulukon eri kohdat avattuna vielä tarkemmin myöhemmin tällä sivulla. Huomioithan, että tuotetakuu ei koske tuotteita, joita on kohdeltu hoito-ohjeesta poikkeavalla tavalla. Ilmoitettu 18 kk tuotetakuu lasketaan alkavaksi siitä, kun asiakas on ostanut tuotteen.

Kuuluu Ei kuulu
Lisätarvikkeet, kuten vetoketjut X
Saumat (huom. koon valinnassa noudatettu valmistajan ohjeita) X
Materiaalin, värien ja kuosien normaali kuluminen X
Omalla toiminnalla aiheutetut rei'ät, kulumat X

Lisätiedot tuotetakuusta

Lisätarvikkeet, kuten vetoketjut

Jos tuotteen vetoketju tai muu rinnastettavissa oleva lisätarvike hajoaa normaalissa käytössä 18 kk kuluessa tuotteen ostamisesta, kuuluu tuote takuun piiriin.

On huomioitava, että tuotetta on käytetty käyttötarkoituksen mukaisella tavalla ja vetoketjulle tai muulle lisätarvikkeelle ei ole kohdistunut kohtuutonta painetta (kuten tuotteet sopimattomasta koosta johtuva vetoketjun ratkeaminen).

Saumat

Jos tuotteen saumat esimerkiksi ratkeavat tai purkaantuvat normaalissa käytössä 18 kk kuluessa tuotteen ostamisesta, kuuluu tuote takuun piiriin.

On huomioitava, että asiakas on valinnut itselleen sopivan koon tarjolla olevan mittataulukon mukaisesti, jotta voidaan poissulkea sopimattomasta koosta johtuva saumojen ratkeaminen tai heikentyminen.

Materiaalin, värien ja kuosien normaali kuluminen

On normaaliin kulumiseen kuuluvaa, että tuotteen värit ja kuosit haalistuvat pesukertojen myötä. Tällainen normaali värien ja kuosien haalistuminen ei kuulu pidennetyn tuotetakuun piiriin.

Takuu ei myöskään kata materiaalin normaalia kulumista, kuten materiaalin kohtuullista nukkaantumista hankausalueilla.

Jos olet epävarma, onko materiaalin ja värien kuluminen rinnastettavissa normaaliin kulutukseen, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Omalla toiminnalla aiheutetut rei’ät, kulumat

Pidennetty 18 kk tuotetakuu ei kata tuotteeseen tulleita reikiä, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan toiminnasta. Tällaisia ovat esimerkiksi terävistä kulmista, vetoketjuista tai kynsistä aiheutuneet rei’ät ja langanvedot.

Pidennetty tuotetakuu ei myöskään kata tuotteelle aiheutunutta epänormaalia kulumista, kuten konttauksesta tai kaatumisesta aiheutuneet kulumat polvissa.

Hoito-ohjeesta poikkeaminen

Tuotetakuu ei kata tuotteita, joita ei ole huollettu hoito-ohjeen mukaisesti. Hoito-ohjeesta poiketaan esimerkiksi silloin, kun tuote pestään pesuohjeesta poikkeavalla pesulämpötilalla tai -ohjelmalla. Takuun täyttämiseksi tuotetta on tullut säilyttää myös oikein ja huolellisesti. Esimerkiksi neuleet tulee säilyttää tasossa venymisen välttämiseksi.

Takuukorjaus ja -korvaus

Jos sinulla on Aarre-merkin tuote, joka hajoaa tai ei kestä käytössä odotetutulla tavalla sekä täyttää tällä sivulla esitetyt ehdot, olet oikeutettu 18 kk pidennettyyn tuotetakuuseen. Voit täyttää alla olevan lomakkeen ilmoittaaksesi meille viallisesta tuotteestasi. Liitäthän mukaan myös kuitin, josta tuotteen ostopäivämäärä selviää.

Aina ensisijaisesti korjaamme hajonneen tuotteen yhteistyökumppanimme Menddien kautta (takuukorjaus). Jos tuotteessa havaittu vika ei ole korjattavissa, tilanteesta ja vian suuruudesta riippuen, ehdotamme muuta korvausvaihtoehtoa.