Oma ompelimo

Aarrelabel on vuonna 2011 perustettu pirkanmaalainen vaatemerkki. Vuonna 2016 omistajavaihdoksen myötä Aarrelabel sai rinnalleen laadukkaan suunnittelun lisäksi myös oman tuotannon. Uudet omistajat, Keski-Vähälän sisarukset Marko, Riikka ja Laura omistavat Aarre-merkin lisäksi myös ompelimon Black Moda Portugal Lda:n, jossa vaatteet kaavoitetaan, leikataan ja ommellaan.

Kaikki materiaalit ja neulokset tulevat lähialueen yhteistyökumppaneilta, jotka Keski-Vähälän perhe on tuntenut vuosikymmeniä ja joiden välille on syntynyt syvä luottamus ja avoimuuden kulttuuri.

Aarre -trikootuotteet valmistetaan Portugalissa omalla ompelimollamme Black Moda Portugal Lda:ssa, sekä sen lähellä sijaitsevilla yhteistyökumppaneilla.

Neuleidemme tuotannostamme vastaa Elmate, Lda. Dot –sarja, sekä kylpymallistomme valmistaa Somani, Lda. Neulostoimittajamme on Armaco, Lda. Kangasvaatteiden valmistuksesta vastaa Youngstar, Lda.

Tällä hetkellä ainoastaan sukkatuotteemme valmistetaan Portugalin ulkopuolella ja niiden tuotannosta vastaa yhteistyökumppanimme Italiassa.

Portugali on EU-maa, jota ei luokitella riskimaaksi. Portugalissa työelämää säädellään lailla ja viranomaiset valvovat lakien noudattamista. Portugali on myös ratifioinut ILOn (International Labour Organization) eli Kansainvälisen työjärjestön perussopimukset. ILOn periaatteiden mukaan kaikilla sen jäsenvaltioilla on velvollisuus poistaa pakkotyö, lapsityö ja syrjintä sekä taata yhdistymisvapaus. Viime vuosina ILOn päätavoitteena on ollut ihmisarvoisen työn (Decent Work) toteutuminen maailmanlaajuisesti.

Vastuu oman tehtaan työntekijöistä, hankinnoista ja tuotteista on ompelimomme suomalaisella toimitusjohtajalla, perheen keskimmäisellä sisaruksella, Riikka Oliveiralla. Hän huolehtii, että toimittajat ja yhteistyökumppanit noudattavat ekologisia ja eettisiä arvoja.

Oma ompelimomme on Öko-Tex Standard 100 -sertifioitu. Tämä kertoo siitä, että tuotteissamme ei ole terveydelle haitallisia torjunta-aineita, raskasmetalleja tai formaldehydijäämiä. Lisäksi Euroopan Unionin alueella noudatettava ja vuonna 2007 voimaan tullut REACH-asetus (lyhenne sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) asettaa aiempaa enemmän vastuuta teollisuudelle, kun on kyse riskeistä, joita kemikaalit saattavat aiheuttaa ympäristölle tai terveydelle. Myös yhteiskumppaneillamme on Öko-Tex sertifioitu tuotanto ja kaikille toimittajillemme toimitetaan vuoden 2020 aikana Aarrelabelin Supplier Code of Conduct, joka sisältää sosiaalisen vastuun ja ympäristöä koskevat vaatimukset toimittajillemme. Supplier Code of Conduction on heinäkuun 2020 loppuun mennessä allekirjoittaneet kaikki Aarrelabelin toimittajat. Supplier Code of Conductin toteutumista seurataan vuosittaisilla toimittajakyselyillä ja seurannasta raportoidaan vuosittain julkaistavissa vastuullisuusraporteissa. Sitoudumme siihen, että jokaiselle Aarrelabelin tuotannoissa työskentelevälle maksetaan elämiseen riittävä palkka. Seuraamme tätä vuosittaisilla toimittajakyselyillä ja raportoimme sen tuloksista vuosittain julkaistavassa vastuullisuusraportissa. Raakamateriaalihankinnoissa suosimme GOTS-sertifioitua puuvillaa ja BCI-puuvillaa ja nämä sertifiointijärjestelmät ovat osa hankintaketjun valvontaa, kuten sosiaalisten olojen ja tuotannon ympäristövaikutusten valvontaa. Lisäksi vierailemme Portugalilaisilla toimittajillamme vuosittain ja valvomme näin Code of Conductin toteutumista. Vuonna 2020 yksi hallituksen jäsenistä on vieraillut Portugalin toimittajien luona yhteensä kolmen kuukauden ajanjakson ajan.

Ihmiset

Portugalissa on työaikalaki. Teollisuudessa työaika on 40 tuntia/viikko ja ylitöitä tehdään tarvittaessa 1 tunti/päivä. Laki sallii 2 tuntia/päivä ja ylitöistä maksetaan rahallinen ja lainmukainen palkka. Mahdollisista ylitöistä sovitaan yhdessä työntekijän kanssa ja tehdyistä ylitöistä maksetaan ylityökorvaus.

Palkkataso tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa on kansainvälisestikin mitattuna varsin matala. Moni merkki etsii mahdollisimman alhaista hintaa Aasiasta ja kiihtyvällä vauhdilla myös Afrikasta. Kaikki eivät voi siihen hintakilpailuun lähteä – etenkin, kun vaakakupissa painavat myös työntekijöiden ja ympäristön hyvinvointi.

Black Moda Portugal maksaa työntekijöilleen työehtosopimuksen mukaista palkkaa, joka on hieman suurempi, kuin Portugalissa elämiseen riittävä palkka. Peruspalkan lisäksi henkilöstölle kertyy ruokalisä, ylityökorvaukset, kesä- ja joululomarahat ja muut tuotantolisät. Ompelijoiden lisäksi tehtaamme työllistää tuotannonsuunnittelijoita, kaavoittajia ja mallimestaria, leikkaajia sekä varastohenkilökuntaa.

Vuonna 2019 ompelimomme työllisti 71 henkilöä. Kokonaisuutena Black Moda Portugal, Lda maksoi vuonna 2019 palkkoja yhteensä 659 894,86 €. Luvut sisältävät ylityökorvaukset, kesä- ja joululomarahat sekä muut rahalliset edut. Ilman edellä mainittuja lisiä vuoden 2019 palkat ovat olleet 519 835,87 €. Ylitöistä on maksettu korvauksia vuonna 2019 yhteensä 17 203,58 €.

Oma ompelimomme noudattaa Portugalin viranomaisten antamia velvoitteita koskien työaikalakeja, lomia ja äitiys- ja vanhempainvapaata. Lasta imettävä vanhempi voi tehdä lyhennettyä kuuden tunnin työpäivää maksimissaan kahden vuoden ajan. Palkka maksetaan täydeltä kahdeksalta tunnilta. Jos lasta ruokitaan äidinmaidonkorvikkeella, voi lyhennettyä työaikaa tehdä myös toinen vanhempi, mutta silloin hän siirtyy kahdeksan tunnin työaikaan lapsen täyttäessä vuoden. Myös vuotuiset korotukset lisätään palkkaan lakien ja asetusten mukaisesti.

Black Moda Portugalissa työtä tehdään 11 kuukautta. Kesäloma on yhden kuukauden, jolta maksetaan sekä palkka että lomaraha, joka vastaa yhden kuukauden palkkaa. Lisäksi työntekijöille maksetaan joulun ajalta lomaraha, joka vastaa yhden kuukauden palkkaa.

Yksityinen työterveydenhuolto ja työturvallisuuspalvelut takaavat oman ompelimomme työntekijöille terveen ja turvallisen työympäristön. Työterveys- ja työturvallisuuspalvelut on ulkoistettu ja palvelusta on vastannut jo yli kymmenen vuoden ajan Segurihigiene / Viva Mais -yritys. Ompelimomme ja työterveyspalveluja tarjoavan yrityksen kanssa on yhteisvastuusopimus. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos viranomaisten tekemässä tarkistuksessa ilmenee vakavia puutteita, vastuussa on sekä Black Moda Portugal, Lda että Segurihigiene. Työterveyslääkäri sekä sairaanhoitaja käyvät kerran vuodessa tehtaalla ja kaikki työntekijät käyvät vuositarkistuksessa. Työntekijä ohjataan hoitoon, mikäli jotain hoitoa vaativaa tarkastuksissa ilmenee. Mikäli muutoin on tarvetta päästä lääkärille, oman ompelimomme henkilökunta voi hakeutua Segurihigienen vastaanotolle.

Esimies vastaa työturvallisuuden toteutumisesta ja työturvallisuusteknikko vierailee tehtaalla kerran vuodessa ja tarkistaa työolot. Vierailusta tehdään virallinen raportti, joka toimitetaan työsuojeluviranomaiselle. Mahdollisista epäkohdista mainitaan kirjallisesti ja epäkohdan korjaaminen varmistetaan uusintavierailulla. Portugalin valtio kerää työterveyshuoltoa ja -turvallisuutta koskevat tiedot kaikilta yrityksiltä kerran vuodessa. Tiedot kirjataan netissä olevalle viralliselle sivustolle ja näiden tietojen ilmoittaminen on määrätty laissa.

Oman ompelimon henkilöstövastaava huolehtii siitä, että jokaisella työntekijällä on ajankohtainen tieto työsuhdeasioista ja työsuojeluun liittyvistä asioista. Näistä on koottu pääkohdat ompelimon ilmoitustaululle ja taululla on linkkejä, joista henkilöstö saa halutessaan lisätietoa. Lisäksi kehityskeskustelu käydään työntekijän kanssa kaksi kertaa vuodessa.

Ammattikoulutusohjelma tarjoaa kaikille Black Moda Portugal Lda:n työntekijöille ammatillista koulutusta.

Oma ompelimomme pitää työntekijöiden ammattitaitoa yllä jatkuvalla ammattikoulutusohjelmalla ja tarjoaa vuosittain kaikille työntekijöille ammatillista koulutusta. Tämän koulutuksen toteuttaa MODATEX, joka on portugalilainen tekstiili-, vaatetus-, vaate- ja villateollisuuden ammattikoulutuskeskus. Vuonna 2019 koulutusta oli 35 tuntia ja koulutusaiheena oli laatu.

Aarrelabelin trikootuotteiden neuloksien ja lankojen päätoimittaja on Armaco, Lda.

Varmistaaksemme, että yritysarvomme toteutuvat myös alihankintaketjussamme, Armacolla ja Black Moda Portugalilla on yhteinen vastuullisuuteen perehtynyt henkilöstön jäsen.

Näin kehitämme vastuullisuutta neulostuotannossa, mm. edistämällä ekologisempien materiaalien valintoja ja kehitystä ja varmistamme, että toimittajasopimusta ja arvojamme toteutetaan neulostuotannossamme.

Aarrelabelin omistajaosakas – Riikka Oliveira – myös vierailee useamman kerran vuodessa Armacon toimitiloissa.

Tämän lisäksi toteutamme vuosittain vastuullisuuskyselyn Armaco, Lda:lle, jolla pyrtiään seuraamaan kehitystä. Vastuullisuuskyselyssä tiedustelemme mm. palkkakulut työtehtävittäin, työtapaturmat ja sairaspoissaolot. Vastuullisuuskyselymme on jaettu kolmeen osaan: talous, ihmiset ja ympäristö.

Ympäristö

Koska omassa ompelimossamme leikataan ja ommellaan trikootuotteita, siellä ei käsitellä värjäyksessä ja viimeistyksessä tarvittavaa vettä tai kemikaaleja, eikä oma ompelimomme toiminta aiheuta jätevesiä. Vuonna 2018 brand ambassadorimme, Kolmistaan-blogin Karoliina Pentikäinen vieraili tutustumassa ompelimoomme ja muihin Aarrelabel tuotantopaikkoihin. Pentikäinen teki vierailustaan kolmen blogipostauksen juttusarjan, joiden teemoja olivat eettinen vaatetuotanto Portugalissa, kemikaalit tekstiilituotannossa ja naiset Aarrekidin takana.

Neuloksia värjäävässä ja painavassa yhteistyöpainotalossa on lakisääteinen vedenpuhdistamo, jossa on pH-säätöjärjestelmä. Jätevedenkäsittelykeskuksessa vesi esikäsitellään ennen kuin se päästetään kaupungin jätevesikeskukseen. Värireseptit tehdään automaation avulla, joten värikemikaalien hävikki on vähäistä. Väriaineet käsitellään putkissa, jolloin ne eivät joudu hengityselimiin.

Painotalo otti vuonna 2018 käyttöön Higg-Indexin, joka on Sustainable Apparel Coalitionin kehittämä työkalupaketti, joka auttaa niin tuotemerkkejä, jälleenmyyjiä kuin yrityksiäkin koosta riippumatta mittaamaan ja arvioimaan yrityksen tai tuotteen kestävää kehitystä. Higg Index:in avulla yritykset voivat tehdä merkittäviä parannuksia tehdastyöntekijöiden ja paikallisten yhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä ympäristön suojelemiseksi.

Lisäksi painotalo on GOTS-sertifioitu. GOTS (Global Organic Textile Standars) on luonnonmukaista tekstiilituotantoa edistävä järjestö ja maailman johtava luomutekstiilien sertifiointijärjestelmä. GOTS määrittelee korkeatasoiset ympäristökriteerit kattaen koko orgaanisen tekstiilituotantoketjun pellolta valmiiksi tuotteeksi ja edellyttää myös sosiaalisten kriteerien noudattamista. Kaikki prosessit, jotka puuvillalle tuotannossa tehdään ovat GOTSin hyväksymiä. Painotalo on Bluesign-partneri vuodesta 2012 alkaen. Tämä kumppanuus varmistaa, että värjäys- ja viimeistelyprosessissa käytetään vain sellaisia vain tuotteita ja väriaineita, jotka on asianmukaisesti testattu ja hyväksytty ja jotka eivät sisällä ihmiselle tai ympäristölle haitallisia aineita.

Puuvilla on tärkein ja käytetyin materiaalimme trikootuotteissa ja valtaosa siitä on meillä orgaanista. Tällä hetkellä käytämme pääasiassa turkkilaisesta puuvillatukusta ostettua, GOTS-sertifioitua orgaanista puuvillaa. GOTS (Global Organic Textile Standars) on maailman johtava orgaanisten kuitujen tekstiilien käsittelystandardi.

Orgaaninen puuvillakuitu jatkokäsitellään Pohjois-Portugalissa, jossa se kehrätään langaksi tai lanka tuodaan jo kehrättynä Portugaliin. Peruslangat kehrätään yleensä Turkissa ja erikoislangat, kuten räätälöidyt- ja erikoissekoitteet Portugalissa. Ompelimomme yhteistyökumppani Armaco, Lda valmistaa kaikki tuotteissamme käytetyt trikooneulokset (single jersey, joustocollege ja jacquardit). Neulosten valmistuksen lisäksi Armaco koordinoi painon ja värjäyksen ompelimomme trikootuotantoihin. Värjätyt ja painetut neulokset kuljetetaan trikootehtaallemme varastoon odottamaan leikkuuta ja ompelua.

Neuleissa käyttämämme villa on pääosin mulesing-free merinovillaa sekä villa-polyamidi sekoitelankaa. Froteetuotteissamme käytämme orgaanista puuvilla ja kierrätettyä polyesteriä. Bubble –sarjan polyesteri on myös kierrätettyä, kun taas Dot-sarjan polyesteri on neitseellistä polyesteria. Kangastuotteistamme suurin osa on pellavaa sekä orgaanista puuvillaa. Keväällä 2019 kangastuotteemme täydentyi myös viskoosista ja Tencelistä valmistetuista kangastuotteista.

Valmistuneet tilaukset toimitetaan rekkakuljetuksina Portugalista Suomeen Pirkkalassa sijaitsevalle varastollemme tai suoraa jälleenmyyjillemme. Nopeaa reagointia vaativat lähetykset, kuten protot tai väri- ja kuosinäytteet lähetetään Portugalista Suomeen Pirkkalan toimistolle lentorahtina.

Aarrelabel toimitilat sijaitsevat samassa toimipisteessä kuin Black Moda Oy, jossa käyttämämme energia on 100% uusiutuvaa energiaa. Toimipisteellä on myös jätteenkeräys, bio, paperi, kartonki ja sekajäte. Black Moda Oy:n henkilökunnasta 4 henkilöä tekee työtä Aarrelabel tuotteistuksen parissa ja verkkokaupan ylläpidossa. Tutustu ja ota meihin ota yhteyttä täällä.

Lue lisää brändistämme Meistä -sivulla täällä.

Tuotantopaikat